Förhandspublikation

Interview with Robert ‘Bob’ E. Goodin

Emeritus Distinguished Professor at Australian National University, Editor of The Journal of Political Philosophy

(På engelska. En svensk översättning kommer att publiceras i Nr 2 2023 inom kort.)
Förhandspublicering inför No 2 2023 årgång 27