Förhandspublikation

Replikskifte mellan Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman om klimatkrisen och demokratins möjligheter och begränsningar

För läsare som vill fördjupa sig i bakgrunden till denna debatt bjuder Tidskrift för politisk filosofi på följande bakgrundsläsning (i samarbete med Fri Tanke och Natur & Kultur):

Folke Tersman: "Folkstyre vs upphettning – räcker tiden till för demokrati?" Kapitel 5 i Klimat och moral. Nio tankar om hettan (Natur & Kultur, redaktör Magnus Linton)

Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman: "Världsregering vs global anarki" Kapitel 10 i Tersman och Tännsjös bok Folk & vilja: ett försvar av demokratin i vår tid (Fri Tanke)

Vi passar också på att tipsa om följande recension av Tersman och Tännsjös gemensamt författade bok: Ludvig Beckman: recension av Folk & vilja: ett försvar av demokratin i vår tid