Tidskrift för politisk filosofi välkomnar bidrag till ett kommande temanummer om Energirättvisa

Temanumret avses att utges mot slutet av 2021.

Till detta temanummer välkomnas bidrag av relevans för att identifiera olika utmaningar kring hållbara energiomställningar, men som också visar vilka bidrag tillämpad filosofi kan ha för att resonera kring och ge vägledning för beslutsfattande.

Det kan röra sig om artiklar som beskriver hur olika teknologier eller beteenden kan, och bör, utvecklas och förändras, hur kopplingen mellan ekonomisk tillväxt, mänskligt välstånd, och energianvändning kan analyseras, och olika aspekter av verktyg som scenarier. Bidrag kan beröra såväl normativa som epistemiska aspekter av sådana omställningar, men ett särskilt fokus kommer vara på politiskt filosofiska frågeställningar.

Tre till fyra artiklar kommer att väljas ut för att inkluderas i specialnumret. Bidragen bör inte överskrida 4000 ord. Se även våra instruktioner för skribenter.

Ditt bidrag bör skickas in senast fredagen 3 september, och kan skickas till någon av gästredaktörerna: Patrik.Baard@mau.se, eller Anders.Melin@mau.se