Förhandspublikation

Politisk filosofi idag: Intervju med Å̊sa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. (TPF nr 1 2020)

Anna Wedin: Intervju med Åsa Wikforss