Tidskrift för politisk filosofi

Aktuellt nummer: 2023:1

Temanummer om klimatetik

Gästredaktörer: Göran Duus-Otterström & Olle Torpman

Göran Duus-Otterström & Olle Torpman: Introduktion till temanumret om klimatetik

H. Orri Stefánsson: Planetär ingenjörskonst och katastrofrisker

M. A. Roberts: Sätter klimatförändringarna etiken på kollisionskurs med sig själv?

Julia Mosquera & Kirsti M. Jylhä: Hur bör vi känna inför klimatförändringarna? En analys av klimatkänslornas normativitet

Karim Jebari: Individuell klimatpåverkan och individens ansvar

Roger Crisp: Vore det så hemskt med utplåning?