Utgivna Nummer

OBS: Från och med nummer 1/2013, övergick Tidskrift för politisk filosofi till att bli en ren nättidskrift. Eftersom det kommer att vara fri åtkomst till samtliga texter från den stund de publiceras, så behövs framöver ingen prenumeration.

Tidskrift för politisk filosofi utkommer med tre nummer per år.

Du kan beställa tidigare lösnummer av Tidskrift för politisk filosofi genom att kontakta Bokförlaget Thales: Bokförlaget Thales c/o Filosofiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm