Utgivna Nummer

Om innehållet

Henrik Friberg-Fernros Varför den svenska abortlagstiftningen bör göras mer restriktiv

Mikael Baaz Att försöka permanenta det unipolära ögonblicket: Neokonservatismen och Bushdoktrinen

Politisk filosofi idag

Intervju med Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga tekniska högskolan (Magnus Jedenheim-Edling)

Recensioner

Kalle Grill Erik Malmqvist: »Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics»

Sofia Jeppsson Bengt Brülde & Joakim Sandberg: »Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt»

Victor Moberger Birgitta Forsman: »Gudlös etik: en befrielse ur religionens tvångströja»

Karl EkendahlMats Selander: »Gud och hans kritiker: en antologi om nyateismen»