Utgivna Nummer

Fulltextversionen av detta nummer av tidskriften är ännu inte utlagd.

Ledaren

Sven-Eric Liedman Att söka det fasta i det flytande - om den politiska filosofins historia

Stig Strömholm Eliter och hur man hanterar dem

Eva Erman Vad menar Platon med dialog?

Ragnar Ohlsson Själens inbördeskrig

Bo Lindensjö Staten och rättvisan