Utgivna Nummer

Fulltextversionen av detta nummer av tidskriften är ännu inte utlagd. Den kommer att läggas ut inom den närmaste framtiden.

Ledaren

Jörgen Hermansson Den godtyckliga folkviljan

Anders Elgemyr och Per-Erik Malmnäs EMU-frågan som ett beslutsproblem

Lars Bergström En tvivelaktig utopi

Torbjörn Tännsjö En tvivelaktig replik

Recensioner

Lars Bergström Mauricio Rojas, Efter folkhemmet: En agenda för Sveriges förnyelse

Peter Hallberg Robert Putnam, Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien

Lena Berg Avner de-Shalit, Why Posterity Matters: Environmental Policies and Future Generations

Ola Sigurdson Gunnar Hansson, Dogm eller arbetshypotes? Den unge Wigforss och det socialistiska samhällsprojektet

Linus Brohult Robert E Goodin, Green Political Theory