Utgivna Nummer

Om Tännsjös försvar av den motbjudande slutsatsen

Olle Risberg

Torbjörn Tännsjö har argumenterat för att den motbjudande slutsatsen bör accepteras. Den motbjudande slutsatsen är att en värld Z (i vilken det finns ofantligt många människor, som alla lever liv som med bara mycket liten marginal är värda att leva) skulle vara bättre än en värld A (i vilken det finns många människor som lever väldigt bra liv). För många är detta mycket kontraintuitivt, men Tännsjö försöker avväpna denna intuition på flera sätt.

I artikeln diskuteras ett av dessa sätt, som bygger på den s.k. Nära-Noll-Hypotesen. Enligt denna hypotes är liven som levs av människor i västvärlden idag ungefär lika bra som de i Z-världen, d.v.s. bara med mycket liten marginal värda att leva. Jag argumenterar för att Nära-Noll-Hypotesen ställer till problem för Tännsjö – om hypotesen accepteras så verkar den redan kontraintuitiva omvända motbjudande slutsatsen bli ännu mer kontraintuitiv. Slutsatsen är således att Nära-Noll-Hypotesen inte är ett bra sätt för Tännsjö att försvara den motbjudande slutsatsen, eftersom denna hypotes gör ett annat argument mot hans position ännu allvarligare.

Fulltext (pdf)