Utgivna Nummer

Om den motbjudande slutsatsen - ett svar till Olle Risberg

Torbjörn Tännsjö

I mitt svar till Olle Risberg försöker jag visa att det inte är Nära-Noll-Hypotesen som skapar problem med vad som har kallats den omvända motbjudande slutsatsen, utan en intuition vi har att momentan svår plåga måste tillmätas en särskild moralisk betydelse. Tar vi den på allvar måste vi emellertid bli ännu mer benägna att acceptera den traditionella motbjudande slutsatsen.

Fulltext (pdf)