Utgivna Nummer

Hennes egen vilja vs Normen

Sofia Jeppsson

I feministiska sammanhang uppstår ibland diskussioner om vissa val som kvinnor gör; kan valen sägas uttrycka kvinnans egen vilja, eller har de orsakats av samhällets sexistiska normer? Och är det respektlöst att anta att kvinnor följer sin könsroll på grund av sexistiska normer snarare än av egen vilja, eller är det tvärtom naivt att anta att vi själva väljer vad vi ska göra?

I den här artikeln diskuterar jag fem olika tolkningar av påståendet ”Det där gjorde hon inte för att hon själv ville det, hon gjorde det bara på grund av Normen”. Tre av tolkningarna ger påståenden som i många fall är empiriskt rimliga, och inte heller kan sägas vara särskilt respektlösa: att kvinnan följer sexistiska normer för att slippa (sociala, ekonomiska eller andra) straff, för att hon inte orkar gå emot dem, eller för att hon ser normföljandet som självklart och inte riktigt uppfattar att det finns alternativ. Endast två av tolkningarna kan sägas vara respektlösa, och samtidigt empiriskt orimliga: att kvinnan följer sexistiska normer för att hon inte förstår sitt eget bästa, eller för att hon saknar den radikalt fria vilja som talaren själv anser sig ha.

Fulltext (pdf)