Utgivna Nummer

Michael Otsuka och föreningen mellan självägarskap och jämlikhet i världsägarskap

Nils Säfström

Framstående vänsterlibertarianer, däribland Michael Otsuka, vill förena två tilltalande teser: den libertarianska tesen att varje individ har en exklusiv äganderätt över sig själv och den egalitaristiska tesen att vissa jämlikhetsvillkor måste vara uppfyllda för att individer ska kunna komma att äga delar av världen och dess resurser. I den här artikeln synar jag Otsukas vänsterlibertarianism så som den tar sig uttryck i hans ”Self-Ownership and Equality: A Lockean Reconciliation” från 1998.

Två frågor måste särskiljas. För det första, är de två teserna förenliga? Och för det andra, om en sådan förening är möjlig, är den attraktiv? För att kunna besvara dessa frågor måste vi naturligtvis utveckla de respektive teserna. Åt detta ägnar jag den första halvan av artikeln. När denna redogörelse är fullgjord ägnar jag andra halvan åt att besvara de två frågorna. Efter att ha utvärderat resultatet i ett par tänkbara scenarion blir domen över Otsukas vänsterlibertarianska syntes att den visserligen är koherent men inte särskilt tilltalande.

Fulltext (pdf)