Utgivna Nummer

Alla människors lika värde eller människans värdighet

Ingemund Hägg

Alla människors lika värde – det verkar de flesta i Sverige ställa upp på som rättesnöre. Också regering, riksdag och myndigheter. I internationella konventioner och i andra länder är det människans värdighet (human dignity) – den inneboende människovärdigheten – som sätts i förgrunden och inte alla människors lika värde.

I artikeln utvecklas argument för att människans värdighet eller människovärdigheten bör ersätta alla människors lika värde i officiella dokument av olika slag – och gärna också i samhällsdebatten.

Fulltext (pdf)