Utgivna Nummer

Feminism, perfektionism och surrogatmoderskap

Lisa Furberg

Det finns två olika former för surrogatmoderskap – dels det kommersiella och dels det altruistiska. Medan en övervägande del av rösterna i den allmänna debatten ger uttryck för åsikten att det kommersiella surrogatmoderskapet är förknippat med betydande moraliska problem, är det för många inte lika tydligt att det altruistiska surrogatmoderskapet är moraliskt problematiskt. Det verkar helt enkelt svårt att sätta fingret på vad som skulle vara felet med den altruistiska formen.

I denna artikel försöker jag formulera ett förslag på vad som skulle kunna vara problemet med det altruistiska surrogatmoderskapet utifrån ett feministiskt perspektiv.

I enlighet med Kimberly Yurackos teori menar jag att problemet med altruistiskt surrogatmoderskap inte är att valet att bli surrogatmoder är fattat under vissa (mer eller mindre tvingande) omständigheter, utan valets substantiella innehåll. Enligt denna tankegång är surrogatmoderskapet – i likhet med prostitution – helt enkelt oförenligt med ett blomstrande mänskligt liv.

Fulltext (pdf)