Utgivna Nummer

Därför bör abort förbjudas

André Juthe

I den här artikeln argumenterar jag för att abort bör vara förbjudet av samma anledning som det bör vara förbjudet att döda födda människor, därför att de är människor med människovärde.

I artikeln bemöts flera olika invändningar mot detta argument. Ett exempel på en invändning som bemöts är argumentet att kvinnor måste få bestämma över sin egen kropp. En annan vanlig invändning som bemöts är att ett abortförbud bara skulle leda till att många kvinnor dör av illegala aborter. Slutsatsen är att vi på goda etiska grunder bör förbjuda abort.

Fulltext (pdf)