Utgivna Nummer

Artiklar

Ohälsosamma vanor och folkhälsopolitisk paternalism

Johan Brännmark

Paternalistiska åtgärder från samhällets sida förkastas ofta med hänvisning till att de innebär att vuxna personer behandlas som barn. Samtidigt visar modern psykologisk forskning på att vi även som vuxna är långt ifrån de rationella beslutsfattare som filosofer och ekonomer ofta har utgått från i sina modeller.

I den här texten argumenterar jag för att det utifrån en mer realistisk syn på människors beslutsfattande går att identifiera beteenden där relationen mellan samhälle och medborgare är parallell med den mellan förälder och barn, samt att det då på vissa områden, till exempel inom folkhälsopolitiken och i relation till ohälsosamma vanor, går att rättfärdiga en mer starkt interventionistisk politik än vad samhället bedriver i nuläget.

Fulltext (pdf)