Utgivna Nummer

Artiklar

Kvotering som kvinnlig reparation

Annika Gilljam

De vanligaste argumenten för kvotering är framåtblickande, men denna artikel ägnar jag i stället åt det mer ovanliga, tillbakablickande argumentet att kvotering kan utgöra en form av reparation för tidigare oförrätter mot kvinnor. Jag undersöker först argument för kvinnors rätt till reparation för tidigare oförrätter, och sedan huruvida kvotering skulle kunna utgöra en rimlig form av reparation.

För det första menar jag att det starkaste sättet att argumentera för kvotering utifrån reparation är genom att hävda att kvinnor idag tar skada av tidigare oförrätter. För det andra, om kvotering ska vara en rimlig form av reparation bör den ge fördelar till fler kvinnor än de som får uppdrag i styrelser genom kvoteringen. Slutligen finns det dock en del som tyder på att reparationsprincipen väger svagt jämfört med jämställdhetsprinciper, och att mitt argument för reparation riskerar leda till orimligt många reparationsfall.

Fulltext (pdf)