Utgivna Nummer

Temanummer: Kvinnor och feminism i filosofin

Artiklar

Feministisk filosofi, idealteori och ideologi

Petra Green

Abstract

Varför är feministiska frågeställningar och perspektiv – fortfarande – så marginaliserade inom (svensk) filosofi? I artikeln utarbetar jag ett tentativt svar på denna fråga, med utgångspunkt i Charles Mills analys av den politiska filosofins fokusering på idealteori. Jag föreslår att idealteorin bör förstås som filosofins rådande ideal och att filosofi som skiljer sig från idealteorin, såsom feministisk filosofi, därför uppfattas som irrelevant eller sekundär. Vidare föreslår jag, med hänvisning till Mills, att idealteorin kan förstås som en del av samhällets ideologi i marxistisk mening: den speglar strukturellt överordnade samhällsgruppers upplevelser och tjänar deras intressen. Genom att göra avsteg från idealteorin utmanar den feministiska filosofin positioner som är dominerande både i samhället och inom filosofiämnet, vilket bör förstås som den yttersta orsaken till dess marginalisering.

 

Fulltext (pdf)