Utgivna Nummer

Temanummer: Kvinnor och feminism i filosofin

Artiklar

Ridsport och genuspositioner. Om sexualisering och trivialisering av tjejer som rider

Petra Andersson

Abstract

Som breddidrott och på hobbynivå är ridsporten mycket starkt kvinnodominerad, medan elitnivån snarast domineras av män. Samtidigt är ridsporten en helt könsintegrerad idrott, där män och kvinnor tävlar mot varandra på lika villkor. Det betyder sammantaget att formellt könsneutrala regelverk inte är tillräckligt för att skapa jämställd idrott. Ridsporten är feminint genuskodad och behandlas i många sammanhang nedlåtande som idrott betraktad. Dessutom sexualiseras ofta kvinnliga ryttare. I artikeln framgår hur kvinnliga ryttare sexualiseras samt hur de samtidigt nedlåtande och sexualiserande attityderna gentemot ridsport utgör hinder för ridsporten att utveckla sin potential som arena för vidgade genuspositioner. Artikeln visar både hur den potentialen ser ut, hur den till viss del också uppnås samt hur den i andra avseenden inte uppnås.

 

Fulltext (pdf)