Utgivna Nummer

Temanummer: Kvinnor och feminism i filosofin

Artiklar

Epistemisk orättvisa och den feministiska filosofihistorien

Sandrine Bergès

Abstract

Bristen på kvinnliga filosofer på kursplaner i filosofins historia utgör en orättvisa mot kvinnliga studenter, eftersom det gör att filosofi framstår som en disciplin där endast män förtjänar att läsas. Men kvinnornas frånvaro är också en konsekvens av orättvisor i det förflutna. I denna artikel argumenterar jag för att den orättvisa som dåtidens kvinnliga filosofer utsattes för och utsätts för är av det slag som Miranda Fricker kallar för ”testimonial injustice”. Jag kommer att förklara hur Miranda Frickers begrepp kan tillämpas på filosofins historia, med antikens Grekland som exempel och med särskilt fokus på kvinnliga filosofer i den pytagoreiska traditionen.

 

Fulltext (pdf)