Utgivna Nummer

Artiklar

Ideologiernas plats i politiken

Torbjörn Tännsjö

Bör partierna bli »tydligare» och renodla en ideologi var? Eller bör ideologierna snarare få uppträda inom partierna, flera inom varje parti, varvid de fråntas huvudrollen?

Jag ska här argumentera för det senare synsättet. Ideologierna är viktiga, de bör spela en framträdande roll i politiken, men de bör inte vara grunden för de olika partier, som konkurrerar om väljarnas röster. Grunden för partierna ska i stället vara det ekonomiska intresset. Huvudfokus på plånboksfrågorna. Men med den restriktionen finns ändå ett betydande utrymme för ideologierna i politiken.

 

Fulltext (pdf)