Utgivna Nummer

Artiklar

Att uppfatta riskers verklighet

Gustaf Östberg

Vid bedömning och beslutsfattande beträffande risker i tekniska system betraktas alltför ofta enbart det teknologiska som det huvudsakliga i risksammanhanget. I ett par föregående utläggningar om riskhantering har emellertid även psykologiska och sociologiska erfarenheter uppmärksammats. Därtill fogas nu även betydelsen av vissa mentala företeelser som perception och perspektiv. Det är därmed viktigt att inse att tillämpning av dessa begrepp innebär beteenden som präglas av vederbörandes mentaliteter och personligheter. Detta kan då leda till att ifrågavarande verklighetsuppfattningar kommer att kännetecknas inte bara av individuella psykologiska enskildheter utan social påverkan av alla som deltar i verksamheten.

 

Fulltext (pdf)