Utgivna Nummer

Temanummer: Utbildning och demokrati i kunskapssamhället

Artiklar

Demokratifostran och värdegrundssamtal i skolan

Tove Österman

Deliberativa samtal har blivit det främsta redskapet i skolans värdegrundsarbete. Jag vill visa på en oklarhet i värdegrundsbegreppet som leder till att man både ser värdegrunden som en förutsättning för samtal och som ett resultat av samtalen, som en attityd och en rationellt grundad åsikt. Ett syfte med samtalen sägs vara att eleverna ska lära sig att tänka själva och bilda en egen åsikt, samtidigt som man vill att de ska enas kring på förhand givna värden. Många skribenter tar stöd i filosofen John Deweys syn på demokrati, men jag menar att Deweys filosofi snarare än rationella samtal och konsensus betonar demokrati som en etisk hållning och livspraxis, där samtal visserligen är viktiga, men inte ersätter det som borde vara ett pågående demokratiarbete i alla aspekter av undervisningen.

 

Fulltext (pdf)