Utgivna Nummer

Temanummer: Utbildning och demokrati i kunskapssamhället

Artiklar

Vill Sverige integrera invandrare?

Elinor Hållén

Folkbildningen spelar en central roll i mottagandet av invandrargrupper. Den här uppsatsen är en studie av folkbildningens del i mottagandet av nyanlända flyktingar idag i ljuset av den syn på och ideal för bildning som präglade folkbildningen vid tiden för dess framväxt och så än idag. I fokus för studien står de s.k. etableringskurserna som anordnas av folkhögskolor på uppdrag av regeringen.

Uppsatsen vill visa vad som gör folkbildningen väl lämpad för integrerande verksamhet av den här typen och också peka ut hinder som försvårar för folkbildningen att ta sig an uppgiften utifrån sin samlade erfarenhet och kunnande. En historisk betraktelse visar att det inneboende i folkbildningen finns rika kunskaper om vad integration och demokrati innebär men ett kritiskt studium av regeringens riktlinjer för de verksamheter som riktar sig till nyanlända (etableringskurser som anordnas av folkhögskolor och samhällsorientering av kommunerna) visar att de inte främjar integration i sann mening och att folkbildningens kunnande och metoder inte ges spelrum.

 

Fulltext (pdf)