Utgivna Nummer

Temanummer: Utbildning och demokrati i kunskapssamhället

Artiklar

Vad en svensk måste kunna: Att vilja demokratin

Mats Rosengren

För att ett samhälle skall kunna upprätthållas krävs att dess medborgare vill samhället - det vill säga vill sig själva som medborgare, vill vara ansvariga deltagare i just detta samhälle genom att upprätthålla, transformera och försvara konkreta politiska, sociala och pedagogiska institutioner. Mot en bakgrund av Cornelius Castoriadis politisk-filosofiska antropologi undersöker denna text de metapolitiska förutsättningarna för att vi som medborgare skall kunna vilja vårt samhälle.

 

Fulltext (pdf)