Utgivna Nummer

Artiklar

En rimlig samvetsklausul

Marcus Agnafors

Både nationellt och internationellt pågår en livlig diskussion om huruvida samvetsfrihet bör tillåtas inom sjukvården. I den här artikeln försvarar jag det jag kallar för en rimlig samvetsklausul. Diskussionen, som jag för i relationen till abortvården, utgår från premissen att den nu lagstadgade rätten till abort står fast. Därefter presenteras en villkorad samvetsklausul och denna försvaras gentemot de vanligast förekommande argumenten mot en samvetsklausul inom abortvården. Jag konkluderar att ingen av invändningarna förefaller få en rimlig samvetsklausul på fall. Sist skisseras ett liberalt argument för införandet av en lagstadgad (rimlig) samvetsklausul.

 

Fulltext (pdf)