Utgivna Nummer

Artiklar

Den gyllene regeln och farmarnas dilemma

Daniel Rönnedal

Enligt den s.k. gyllene regeln bör vi behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Den gyllene regeln är en välkänd moralisk princip, som i någon form återfinns i de flesta religioner och som har accepterats av många olika moralfilosofer. Syftet med den här uppsatsen är att utreda huruvida denna regel är en rationell handlingsprincip för egoister respektive altruister i ”farmarnas dilemma-liknande situationer”.

Jag visar hur man kan undvika farmarnas dilemma om man kan få alla att handla i enlighet med den gyllene regeln och argumenterar också för att spelteoretiska exempel av denna typ, tillsammans med vissa empiriska antaganden, ger stöd åt uppfattningen att vi i normala fall har goda egoistiska och altruistiska skäl att följa denna regel. Detta gäller särskilt för individer som lever i samhällen med en effektiv stat och/eller andra institutioner som förmår beivra oärlighet. Jag tar upp några potentiella invändningar mot resonemangen i uppsatsen och visar hur dessa kan bemötas.

Även om argumenten ger stöd åt uppfattningen att det i normala fall är egoistiskt och altruistiskt motiverat att handla i enlighet med den gyllene regeln, så tycks det finnas vissa möjliga undantag. I statslösa samhällen bestående av rationella egoister förefaller det t.ex. inte alltid vara egoistiskt motiverat att följa den gyllene regeln. Även i denna typ av samhällen tycks det dock vara altruistiskt motiverat att handla i enlighet med denna princip.

 

Fulltext (pdf)