Utgivna Nummer

Artiklar

Klimatförändringarna – allas fel, ingens ansvar?

Anna Wedin

I och med de pågående klimatförändringarna aktualiseras frågor kring kollektivt ansvar. Dels är kollektiva agenter centrala i den politiska debatt som förs på området, och dels är klimatförändringarna en kollektivt orsakad skada. Genom att bemöta metafysisk och normativ kritik mot kollektivt ansvar som koncept diskuteras möjligheten att tillskriva grupper ansvar för klimatförändringarna, kanske även det kollektiv som innefattar hela mänskligheten. Diskussionen landar i att det går att tillskriva grupper ett framåtblickande ansvar även i de fall det inte finns en självklar moralisk agent. Detta är ett ansvar som mer handlar om vad som behöver göras än vad som har gjorts.

Fulltext (pdf)