Utgivna Nummer

Artiklar

Gemensamma skyldigheter

Gunnar Björnsson

Vi tillskriver ofta skyldigheter till grupper av agenter. Det kan tyckas problematiskt, då grupperna inte själva uppfyller vanliga krav på moraliskt agentskap, och då skyldigheterna i fråga inte direkt motsvarar skyldigheter hos gruppens medlemmar. Här argumenterar jag emellertid för att problemet kan lösas om vi förstår gruppers plikter som helt analoga med individuella plikter att göra någonting som bara kan göras som ett resultat av andra, mer basala, göranden. Enligt förslaget så ligger skillnaden mellan individuella plikter gällande sådana "resulterande göranden" och gemensamma plikter enbart i att de mer basala görandena i det senare fallet fördelas på flera agenter.

Fulltext (pdf)