Utgivna Nummer

Artiklar

Bullshit, pseudovetenskap och pseudofilosofi

Victor Moberger

Denna artikel ger en enhetlig bild av tre fenomen: bullshit, pseudovetenskap och pseudofilosofi. Jag börjar med att karakterisera bullshit med utgångspunkt i Harry Frankfurts analys. Jag analyserar sedan pseudovetenskap och pseudofilosofi som specialfall av bullshit, och argumenterar för att den skisserade bilden har flera attraktiva implikationer. Avslutningsvis bemöter jag några möjliga invändningar.

 

Fulltext (pdf)