Utgivna Nummer

Artiklar

Hur ska olika patienters vårdbehov vägas samman i hälso- och sjukvårdsprioriteringar?

Erik Gustavsson

Behov och behovsprincipen utgör en central del av riktlinjer för svensk hälso- och sjukvård, särskilt med avseende på hur vårdens resurser bör fördelas. Men hur idéer om behov skall förstås mer specifikt och hur de skall operationaliseras är omdiskuterat. Den här artikeln fokuserar på ett för behovsprincipen delvis förbisett problem, nämligen hur en behovsprincip skall hantera sammanvägning av olika patienters vårdbehov. I artikeln karakteriseras och försvaras en behovsprincip som balanserar prioritet till de sämst ställda och hur hälsovinster bör fördelas.

 

Fulltext (pdf)