Utgivna Nummer

Artiklar

Vad är virtuella handlingars moraliska status? Nördens dilemma och skadeprincipen

Nicolas Olsson Yaouzis

Här är tre till synes rimliga men oförenliga påståenden: 1) virtuella mord är moraliskt tillåtna, 2) virtuell pedofili är moraliskt otillåten, och 3) då det inte är någon moraliskt relevant skillnad på virtuella mord och virtuell pedofili så gäller att om virtuella mord är moraliskt tillåtna så är virtuell pedofili också moraliskt tillåtet. Problemet om vilket av de oförenliga påståendena som måste ges upp kallas nördens dilemma. Den här uppsatsen utvärderar de vanligaste lösningsförslagen och visar att de inte löser dilemmat på ett tillfredsställande sätt. Därefter föreslås det att i den mån ingen skadas så är virtuell pedofili moraliskt tillåtet. Vår djupa aversion mot virtuell pedofili ges en evolutionär förklaring och det argumenteras att denna olustkänsla inte utgör evidens för att virtuell pedofili är moraliskt otillåtet. Detta innebär dock inte att olustkänsla inför virtuell pedofili bör ges upp. Uppsatsen avslutas med en kort diskussion om vad detta innebär för debatten om virtuella handlingars moraliska status.

Fulltext (pdf)