Utgivna Nummer

Artiklar

Etikprofessorn och idrotten: Om idrott, konst, beundran och fascistiskt själsliv

Ingvar Johansson

Uppsatsens centrala tes är att beundran av en person för dennes högt utvecklade prestationsförmåga inte i sig implicerar förakt för en motsvarande lågt utvecklad förmåga; och att detta gäller både idrottsliga och konstnärliga förmågor. Man kan därför politisk-filosofiskt vara emot förakt för svaghet utan att samtidigt vara emot all personbeundran. Tesen har sin udd riktad mot Torbjörn Tännsjös i flera skrifter framlagda åsikt att idrottspublikens beundran av idrottens giganter är oupplösligt förbunden med förakt för svaghet, men att beundran av stora konstnärliga prestationer har en helt annan karaktär.

Fulltext (pdf)