Utgivna Nummer

Artiklar

Från upplysning till romantik

Torbjörn Tännsjö

Denna text är skriven inför ett samtal om individen, kollektivet och den fria viljan, mellan filosofen Torbjörn Tännsjö och idéhistorikern Johan Norberg, på Fasching den 1 oktober 2019, i klubben Apollos regi. Tema: upplysning. Kvällen tonsattes av gitarristen och sångaren Bo Sundström.

 

Fulltext (pdf)