Utgivna Nummer

Artiklar

Negativa och positiva mänskliga rättigheter: En begreppsutredning och ett begreppsförslag

Ingvar Johansson

Distinktionen mellan negativa och positiva mänskliga rättigheter var vanlig i den politisk-filosofiska debatten i slutet av 1900-talet, men har under 2000-talet kommit att betraktas som lite föråldrad. Uppsatsen hävdar att detta är ett misstag, och föreslår en ny explikation av det gamla begreppsparet. Härigenom blir begreppsparet mer precist, och man kan se i vilka typer av situationer det är fruktbart att använda. En handlar om de mänskliga rättigheternas förhållande till grundläggande moralfilosofi och politisk filosofi, en om det existentiella första-personsperspektivet på mänskliga rättigheter, och en om problemet med juridifieringar av mänskliga rättigheter.

 

Fulltext (pdf)