Utgivna Nummer

Artiklar

Varför det spelar roll när du skaffar barn

Olle Torpman

Det har på senare tid argumenterats för att det bästa en individ kan göra för klimatet är att skaffa färre barn. Denna text problematiserar detta argument, genom att belysa en aspekt av barnaskaffandet som förbisetts i debatten: tidpunkten ifråga för barnaskaffandet. Det är nämligen så att föräldrarnas ålder vid barnaskaffandet påverkar hur många människor som lever samtidigt på jorden och hur många som därmed ska dela på atmosfärens förmåga att absorbera växthusgaser. En intressant implikation av detta är att det, även under antagandet att allas våra barn lever lika länge och ger upphov till samma koldioxidutsläpp, kan vara bättre ur klimatsynpunkt att skaffa fler barn senare i livet än färre barn tidigare i livet.

 

Fulltext (pdf)