Utgivna Nummer

Artiklar

Skäl, bevis och beslutsfattande

Patrizio Lo Presti

Skäl för att överväga huruvida skäl för ett beslut, i frånvaron av bevis, bör berättiga beslutsfattande i särskilda omständigheter presenteras. Det föreslås att en distinktion mellan skäl och bevis baserad på deras tid-indexikala olikheter ger oss skäl att, i särskilda omständigheter, formulera beslutsfattandeprocedurer som inte, utöver skäl, också kräver bevis för premisserna för beslutet. Invändningar mot den distinktionen beaktas och besvaras.

Fulltext (pdf)