Utgivna Nummer

Artiklar

A Theory of Justice – en radikal vision om det fullständigt rättvisa samhället

Emil Andersson

John Rawls A Theory of Justice har haft ett monumentalt inflytande på den moderna politiska filosofin. Jag försöker här genom några nedslag i den nutida diskussionen förmedla en bild av detta inflytande, och av bokens fortsatta filosofiska relevans. Jag inleder med en kort presentation av huvuddragen i Rawls rättviseteori. Efter det går jag igenom, och bemöter, kritiken mot idealteori. Jag diskuterar sedan förhållandet mellan rättvisa och ekonomisk ojämlikhet, och förklarar varför teorin är radikalare än vad många kritiker insett. Slutligen går jag igenom hur en kontraktsteori av detta slag kan hantera frågan om rättvisa mellan generationer.

 

Fulltext (pdf)