Utgivna Nummer

Artiklar

Rawls och relationen mellan principer och praktiker

Eva Erman & Niklas Möller

I en av de metodologiska diskussioner som seglat upp i kölvattnet av Rawls’ En teori om rättvisa försöker så kallade praktikberoende teoretiker tolka Rawls betydligt mer kontextuellt än tidigare gjorts. De söker stöd från Rawls påstående att »the correct regulative principle for anything depends on the nature of that thing». Grundtanken är att en praktikberoende metod är nödvändig när vi formulerar och försvarar en regulativ princip, då ett rättfärdigande av principen kräver att vi tolkar den sociala och politiska praktik på vilken principen är tänkt att appliceras. Syftet i den här artikeln är att visa att praktikberoende teoretiker tolkar Rawls citat felaktigt genom att blanda samman ontologiska och epistemologiska beroenderelationer.

Fulltext (pdf)