Utgivna Nummer

Artiklar

Liberal rättvisa mot jämlik demokrati

Henrik D. Kugelberg

Ska folkvalda politiker få fatta vilka beslut som helst? John Rawls svar på den frågan, alltså hans teori om sambandet mellan liberalism och demokrati, har kritiserats från två motsatta håll. Teorin har både sagts vara alltför liberal och alltför demokratisk. Men hur kan vi veta om en teori ger för mycket utrymme åt antingen liberalismen eller demokratin? I den här artikeln visar jag, med utgångspunkt i Rawls teori, att det bästa sättet att ta reda på det är genom att resonera kring svaren på två mer grundläggande frågor: vad jag kallar källfrågan och beroendefrågan.

Fulltext (pdf)