Utgivna Nummer

Artiklar

Om orättvisor i omställningen till en fossilfri framtid

Eric Brandstedt, Henner Busch och Vasna Ramasar

För att bekämpa klimatförändringarna är det nödvändigt att i grunden göra om energi- och transportsystem genom att ersätta fossila bränslen med hållbara alternativ. Det finns många som idag har intressen sammanvävda med fossilberoende transportsystem och som därmed kan uppleva omställningen som orättvis. I artikeln granskar vi den moraliska grunden för upplevda orättvisor i omställningen till en fossilfri framtid med särskilt fokus på transportsektorn i Sverige. Vi identifierar ett antal rättviseprinciper – så som jämlika utfall, jämlik status, frihet och rättvist deltagande, sett utifrån olika fördelningsenheter och i olika skalor – utifrån vilka rättviseanspråk kan rättfärdigas samt vissa klagomål kan visas vara grundlösa.

Fulltext (pdf)