Utgivna Nummer

Artiklar

Moralen i marknaden

Anders Hansson

Hur skiljer vi en fri marknad från en reglerad marknad? Går det ens? Det som ofta brukar beskrivas som en fri marknad förutsätter ju en mängd regleringar och inskränkningar. För att en marknad ska fungera krävs ett omfattande regelsystem som klargör vad vi (inte) får göra. Dessutom backas detta regelsystem upp av ett statligt våldsmonopol. Det som skiljer olika sätt att arrangera marknader tycks snarare vara vem som får vad, för vad, när, under vilka omständigheter, och så vidare, inte om en viss marknad är ”fri” eller ”reglerad”. Denna text försöker illustrera detta med hjälp av tre inflytelserika uppfattningar om distributiv rättvisa.

Fulltext (pdf)