Utgivna Nummer

Artiklar

Hård entreprenör, mjuk familjemedlem

Anders Bartonek

Är det möjligt för moderna individer i allmänhet och kapitalistiska entreprenörer i synnerhet att på samma gång vara driftiga och hänsynslösa marknadsegoister och empatiska och kärleksfulla familjemedlemmar? Denna fråga diskuteras utifrån en rekonstruktion av Erich Fromms teori om individens utveckling från och med kapitalismens inträde i historien. Denna utveckling som väsentligen går via protestantismen blir enligt Fromm en så stark belastning för individen att denne både utvecklar sadistiska drag och drivs att fly sin nyvunna frihet. Mot bakgrund av denna problematik ställs därför en akut fråga till entreprenören: kan den verkligen hålla dessa roller vid liv parallellt?

Fulltext (pdf)