Utgivna Nummer

Temanummer om klimatetik

Planetär ingenjörskonst och katastrofrisker

H. Orri Stefánsson

Abstract: Geoengineering diskuteras allt oftare som en nödåtgärd för att undvika en klimatkatastrof. Flera tunga forskare förespråkar exempelvis utsläpp av sulfatpartiklar i stratosfären i syftet att minska antalet solstrålar som når jorden och därmed sänka den globala medeltemperaturen. De flesta är dock överens om att det i dagsläget råder enorm osäkerhet om vad konsekvenserna av ett globalt geoengineering-projekt skulle bli. Trots det finns det skäl att tro att en mindre grupp stater kommer starta ett sådant projekt inom den nära framtiden, eftersom geoengineering är ett så kallat ”gratisskjutsproblem”. I denna artikel argumenterar Stefánsson för att detta ger oss skäl att bedriva forskning kring geoengineering. Innan någon får för sig att starta ett geoengineering-projekt med globala konsekvenser är det viktigt att förbättra kunskapsläget om denna teknik och möjligheterna för en effektiv och legitim politisk styrning av den.

Fulltext (pdf)