Utgivna Nummer

Temanummer om klimatetik

Sätter klimatförändringarna etiken på kollisionskurs med sig själv?

M. A. Roberts

Abstract: Den förlust som blott möjliga personer ”erfar” genom att aldrig bringas till att existera tycks moraliskt irrelevant. Att formulera en plausibel teori på basis av denna så kallade personpåverkansintuition har dock visat sig vara svårt. I denna artikel föreslår Roberts en version av en sådan teori och försvarar den mot invändningar. Kontentan, menar hon, är att vi har goda skäl att bekämpa klimatförändringarna även om detta inte bäst skulle främja den totala mängden värde.

Fulltext (pdf)