Utgivna Nummer

Temanummer om klimatetik

Hur bör vi känna inför klimatförändringarna? En analys av klimatkänslornas normativitet

Julia Mosquera & Kirsti M. Jylhä

Abstract: På senare tid har frågor väckts om hur man borde känna inför klimatförändringarna, en utveckling som kan kallas för normativiseringen av klimatkänslor. Denna artikel kombinerar normativa kriterier från filosofi och psykologi i syfte att undersöka de normativa övervägandena som är relevanta för olika klimatkänslor. Slutsatsen är att dessa kriterier ger partiella skäl för och emot olika klimatkänslor och att lämpligheten hos varje kriterium beror på olika överväganden. Författarna diskuterar även risken med emotionella motsättningar som kan ge upphov till negativa konsekvenser på individuell och samhällelig nivå. De menar att den utmaningen kan mildras genom att belysa klimatkänslornas komplexa natur och deras bakomliggande normativa motivationer.

Fulltext (pdf)