Utgivna Nummer

Temanummer om klimatetik

Individuell klimatpåverkan och individens ansvar

Karim Jebari

Abstract: Den globala klimatkrisen är vår generations största utmaning. Hur vi ska förstå individens relation till denna utmaning är därför viktigt. En relativt vanlig uppfattning är att individer bidrar till den globala växthuseffekten när de ägnar sig åt vissa typer av vardaglig ekonomisk aktivitet, såsom att åka bil, ta en dusch eller laga mat. Karim Jebari argumenterar här att relationen mellan individens handlingar och den globala växthuseffekten medieras av en global marknad där vissa aktörer har en enorm makt att motverka individers agerande som konsumenter. Dessa aktörer agerar ibland aktivt för att göra just detta, något som resulterar i att våra handlingar saknar kausal relation till hur växthuseffekten utvecklas över tid. 

Fulltext (pdf)