Utgivna Nummer

Temanummer om klimatetik

Vore det så hemskt med utplåning?

Roger Crisp

Abstract: De flesta är övertygade om att det skulle vara mycket dåligt om mänskligheten gick under. I denna korta artikel reser Roger Crisp dock ett antal frågetecken kring den uppfattningen. För vissa innebär livet ett enormt lidande, och det är inte uppenbart att enormt lidande kan vägas mot positiva upplevelser på en kontinuerlig skala. Det är därför inte uppenbart att utplåning skulle vara av ondo totalt sett.  

Fulltext (pdf)