Utgivna Nummer

Artiklar

Dissonansen mellan liberala värden och konservativ funktion: En analys av värdeförmedlingen i svensk skola

Mimmi Norgren Hansson

Värdegrundsarbetet i svensk skola vilar på en inre konflikt. Denna motsättning återfinns i dissonansen mellan de värden som förmedlas i skolan och den funktion som värdeförmedlingen har i relation till det svenska majoritetssamhället.

Eftersom de värderingar som förmedlas är huvudsakligen liberala och således ligger i linje med det svenska majoritetssamhället blir funktionen av värdeförmedlingen konservativ när den strävar efter att upprätthålla status quo. Det finns således en spänning mellan liberala värden och konservativ funktion i skolans värdeförmedling.

I denna artikel kommer jag att analysera denna spänning för att sedan diskutera några möjliga förhållningssätt till dissonansen inom skolans värdeförmedling. I samband med detta argumenterar jag för vikten av att särskilja värdeförmedling från akademisk prestation. 

Fulltext (pdf)